PRODUKTER FÖR SVETSNING

Lasersvetsning ger stora fördelar i industriell produktion; höga svetshastigheter, hög precision, djupa ,smala svetsfogar, god åtkomlighet och mycket låg värmetillförsel är några viktiga. Precitec förser marknaden med beprövade svetshuvuden för upp till 20 kW lasereffekt. Man har också scanningsoptik samt ett helt system på processövervakning.

KONTAKTA OSS

15 + 14 =