PRODUKTER

Laserutrustning från världsledande tillverkare

PRODUKTER

Vi är representant för  Precitec GmbH & Co  KG och  marknadsför deras industriella utrustningar för laserskärning, lasersvetsning, additiv tillverkning och laserpåsvetsning samt optiska sensorer och mätsystem i Sverige, Danmark och Norge .

Vår policy är att hålla låga priser och bra service och vi är alltid beredda att göra vårt bästa för dig.

SKÄRNING

Laserskärning utvecklas fortfarande starkt med snabbare maskiner, högre lasereffekter och ökad grad av automatisering. Precitec levererar utrustning för industriell laserskärning som svarar mot dagens och morgondagens krav på effektiv produktion.

SVETSNING

Lasersvetsning ger unika fördelar i konstruktion och produktion. Precitec förser marknaden med svetsverktyg och utrustning för processövervakning av högsta klass.  

ADDITIV TILLVERKNING

Additiv tillverkning växer stakt inom tillverkande industri. Precitec har, som ett ledande innovativt företag som satsar mycket på F&U lanserat ett unikt verktyg, CoaxPrinter, där tråd tillförs innuti laserstålen vilket ger en helt riktningsoberoende process med högt materialutnyttjande.