Formnext, den stora mässan för additiv tillverkning, går i Frankfurt den 19-22/11. Precitec från Gaggenau kommer bl.a. att visa OCT (Optical Coherence Tomography)  – sensorteknologi tillsammans med sina påsvetshuvuden. OCT används i deras In Depth Meter- system (IDM) som förutom att mäta svetsdjupet i nyckelhålet on-line under lasersvetsning används för mätning av skikttjocklekar och bygghöjder vid additiv tillverkning. Informationen om bygghöjden för varje skikt kan sedan användas för att styra AM-processen, så att den eftersträvade bygghöjd uppnås för alla delar på hela komponenten.

Du hittar Precitec i 12.0 A115

Precitec svetshuvud YW50 med IDM