Siemens har publicerat en artikel om additiv tillverkning som den mest framgångsrika tillverkningsteknologin i vår tid.

Här spelar en sensor från Precitec en viktig roll. Sensorn mäter och beräknar den exakta tjockleken av varje lager som beläggs.  För att uppnå detta använder styrprogrammet sensorn, som mäter med hjälp av  optiska interferens, för att jämföra planerade höjden på komponenten med den verkliga höjden. Tjockleken på lagren kan sedan styras genom att anpassa processhastigheten. Denna on-line övervakning/styrning gör det möjligt att automatiskt justera processparametrar genom en closed-loop styrning som garanterar perfekta förhållanden i den additiva processen. Komponenter kan produceras snabbare genom att de kräver mindre efterbearbetning. Dessutom förbrukas mindre energi och material.  Detta i sin tur minskar kostnaden för hög-kvalitativa metall komponenter.

Artikeln från Siemens finns på denna länk: 

https://new.siemens.com/global/en/company/stories/research-technologies/additivemanufacturing/additive-manufacturing-laser-metal-deposition.html