Precitec har 2018 introducerat  nu en ny unik produkt för additiv tillverkning, lasersvetsning och laserlödning, CoaxPrinter. Här används tråd som tillsatsmaterial och tråden tillförs koaxiellt inne i laserstrålen, och därmed blir processen helt riktningsoberoende. Tråden förvärms av laserstrålen ner mot arbetsstycket, vilket ger ett effektivt utnyttjande av laserenergin.

Egenskaper hos CoaxPrinter:

  • Helt riktningsoberoende process med tråd
  • Koaxiell tillförsel av tråden
  • Tråden förvärms homogent av laserstrålen
  • Mycket högt materialutnyttjande
  • Stabil process med stort processfönster
  • Hög processhastighet (> 5m/min)
  • Lätt att integrera i befintliga lasersystem

Precitec CoaxPrinter kan också användas för lasersvetsning med tillsatsmaterial, laserlödning samt traditionell laserpåsvetsning för t.ex. reparationer.