Precitec marknadsför ett nytt laserverktyg, the Scan Tracker,  som kombinerar fogföljning och optimal svetsbredd.  Det ger ökade möjligheter att utföra lasersvetsning under olika förhållanden,  speciellt  vid fogar med varierande spaltbredd.

Varje svetsuppgift kräver en strålstorlek som kan anpassas till applikationen och den effektiva stålbredden kan optimeras för varje svets vilket ger en stabil process.The ScanTracker ger möjlighet att anpassa strålbredden till varierande spaltbredder och ökar förmågan att överbrygga spalter vid stumfogsvetsning. Processen kan enkelt optimeras utan att man behöver byta fokallängd på optiken. The ScanTracker är också säker och användarvänlig. Se produktinformation